Životopis

Narozen 14. 6. 1958 v Turnově.


Dětství prožil na Malé Skále, v inspirativním prostředí, které je tvořeno jak zdejší nádhernou krajinou, tak i řadou výtvarníků -  malířů, sochařů, sklářů,

Po studiu ve výtvarném oddělení Střední uměleckoprůmyslové sklářské školy v Železném Brodě následovaly pokusy o přijetí na AVU, ale vzhledem k politickému postoji svého otce v r. 1968 neměl šanci.   

Několikaletá intenzivní příprava u výtvarníků zvučných jmen (Jíra, Novotný, Komárek) se však bohatě zúročila.

Od poloviny 80tých let se plně věnuje vlastní tvorbě.  Pracuje  přitom jako návrhář svítidel v ŽBS a od roku 1994 jako učitel výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Železném Brodě.

První výstavu má v r. 1988 v Železném Brodě. Následuje řada dalších, samostatných i společných.

Počátkem devadesátých let se účastní zakládání maloskalské galerie na Boučkově statku

V roce 1992 se stává členem Unie výtvarných umělců ČR.

V roce 1996 se na základě výběrového řízení jako jediný z ČR účastní ceny evropského malířství "European price" v Belgickém Ostende. Tři metrová plátna, kterými výstavu obesílá, jsou   však v Belgii ukradeny a nenávratně mizí.

Galerii DRÁHA zakládá spolu s J.  Brokem na Malé Skále v r. 2008, její trvání je bohužel pouze jednoleté.

V letech 2010 - 2011 restauruje velké sgrafito Josefa Jíry a malovanou mapu Maloskalsko od  Jana Novotného. 

V roce 2011 otevírá malou galerii G 143 - v garáži u svého ateliéru. Její provoz je sezonní a vždy na jarní vernisáži se zde představují nové práce.                                                                                          

Jan Šimek maluje v ateliéru na Malé Skále, která je mu spolu s Českým rájem a podkrkonoším velkou inspirací pro jeho tvorbu.

Plátna pro své obrazy si napíná a šepsuje výhradně sám - podklady pro malbu si připravuje dle původních receptur.

Maluje to, co prožívá a jak to cítí.

Jeho obrazy jsou zastoupeny v  soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.